Dinh Dưỡng Học Đường

Dinh Dưỡng Học Đường là những thông tin về thực đơn bữa ăn hàng ngày tại trường nhằm giúp phụ huynh có đầy đủ thông tin về bữa ăn hàng ngày của học sinh trong tháng.

THỰC ĐƠN THÁNG 09 TẠI CIS LAOCAI