Sổ tay phụ hynh

Sổ tay phụ hynh là những gợi ý, hướng dẫn từ Ban giám hiệu Nhà trường nhằm giúp phụ huynh có đầy đủ thông tin, kỹ năng để hỗ trợ, đồng hành với học sinh trong các hoạt động học tập.