ĐỘI NGŨ CIS LÀO CAI

BAN GIÁM HIỆU

TIẾN SỸ RICHARD TAPAJNA

Hiệu trưởng CIS Lào Cai

Tiến sĩ ngành Giáo dục, Quản lý giáo dục

Đại học Calgary, Alberta, 07/2014 – 06/2017

  • Luận văn: Khả năng lãnh đạo để hỗ trợ tín ngưỡng của giáo viên và thực hành bồi dưỡng tư duy phản biện.

Thạc sĩ ngành Giáo dục, Quản lý giáo dục

Đại học Lethbridge, Alberta, 2009-2011

  • Dự án tốt nghiệp: Các vấn đề văn hoá trong trường học: Lời nguyền hay phước lành
  • Dự án nghiên cứu: Giáo viên hỗ trợ của học sinh EAL

Bằng cử nhân ngành Giáo dục

Đại học Windsor, Windsor, Ontario 2002-2003

  • Đã hoàn thành chứng chỉ bổ sung cho Giáo dục Đặc biệt, Khuyết tật Học tập.

Bằng cử nhân ngành Khoa học xã hội, Tâm Lý

Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario 1997-2001

Đào tạo chuyên nghiệp

Đại học Harvard, Massachusetts, 1/2019 – hiện tại

  • Cơ hội của việc học song ngữ: Phục vụ những người trẻ học tiếng Anh ngày nay.
  • Đào tạo Công dân toàn cầu.
  • Sự đảm bảo thành công cho học sinh: Công cụ và thực hành cho Giáo dục Hoà nhập
  • Chứng chỉ Brain Story.

Kinh nghiệm làm việc

20 năm kinh nghiệm là giáo viên và nhà quản lý giáo dục.

TIẾN SỸ RICHARD TAPAJNA

Hiệu trưởng CIS Lào Cai

THE
LEADERSHIP

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
CIS LÀO CAI

Một chương trình giảng dạy toàn diện yêu cầu một đội ngũ giảng viên chất lượng tương xứng để có thể trợ giúp tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh.

Sự ảnh hưởng này không chỉ nằm ở việc giảng dạy chuyên môn, mà quan trọng hơn, là việc nuôi dưỡng năng lực cốt lõi và sự phát triển về nhân cách con người cho học sinh.

Đề cao lòng tự trọng trong môi trường học tập giúp học sinh gia tăng động lực học hỏi, và giáo dục nhân cách sẽ hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện.

Trương Thị Hường

Sư phạm Mĩ Thuật
Đại học sư phạm nghệ thuật

Huỳnh Quốc Thy

Cử nhân Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

PHILIP DAFYDD HAY

Cử nhân Chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật, Đại học Alberta Edmonton, Canada 2009

NATALIE NICOLE OUIMET

Cử nhân Giáo dục bậc Tiểu học, Đại học Alberta, năm 2019

STEPHEN JOSHEP LEVAC

Cử nhân Giáo dục, Đại học Queen, Kingston, ON, 2022 và Cử nhân nghệ thuật, Đại học Bishop’s, Sherbrooke, QC, 2021

KENDRA LORETTA STRAUB

Cử nhân Giáo dục bậc Tiểu học, Đại học Alberta, 2021

GARNET MILES COURT

Cử nhân Giáo dục bậc Tiểu học, Đại học Alberta, 2021

LISA COYNE

Cử nhân ngành Giáo dục, Đại học Alberta, 2015

CHƯƠNG TRÌNH
GIẢNG DẠY

Các chương trình học được xây dựng chú trọng ngay từ độ tuổi sớm nhất với chương trình học được thiết kế với lộ trình rõ ràng

Xem thêm

teacher

CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN

Được đào tạo tốt nhất

Các giáo viên được cấp chứng chỉ của Canada là một trong những giáo viên được đào tạo tốt nhất trên thế giới, họ là những giáo viên giàu tâm huyết đối với học sinh của mình.

Linh hoạt tiếp cận vấn đề

Các giáo viên tại CIS- Lào Cai đều được cấp Chứng chỉ của Bộ Giáo dục Alberta, được đào tạo để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và cách đánh giá học sinh.

Giúp học sinh tư duy sắc bén

Các giáo viên đạt chuẩn Alberta sẽ giúp học sinh luôn tư duy và có khả năng đặt những câu hỏi sắc bén về những gì mà các em đang được học.

Được tôn trọng và chào đón

Các giáo viên đạt tiêu chuẩn Alberta có một môi trường học tập hoà nhập, trong đó sự khác biệt được tôn trọng và được các thành viên trong cộng đồng trường chào đón, chăm sóc, tôn trọng và an toàn.