CIS LAO CAI TEAM

THE LEADERSHIP

Dr. RICHARD TAPAJNA

Principal CIS Lao Cai

Doctor of Education, Educational Leadership

University of Calgary, Alberta, July 2014 – June 2017

  • Dissertation title: Leadership to support teacher beliefs and practices of fostering critical thinking

Master of Education, Educational Leadership

University of Lethbridge, Alberta, 2009-2011

  • Capstone title: Cultural issues in our schools: Curse or blessing
  • Action Research Project: Supporting teachers of EAL students

Bachelor of Education

University of Windsor, Windsor, Ontario 2002-2003

Completed additional qualifications for Special Education, Learning Disabilities

Bachelor of Arts, Psychology

University of Ottawa, Ottawa, Ontario 1997-2001

Professional Learning

Harvard University, Massachusetts, January 2019 – ongoing

Using Research to Inform Decisions

The Opportunity of Bilingualism: Serving Today’s Young English Language Learners

  • Educating Global Citizens
  • Ensuring Success for All: Tools and Practices for Inclusive Schools
  • Brain Story Certification

Years of Experience

20 years of experience as a teacher and school administrator

Dr. RICHARD TAPAJNA

Principal CIS Lao Cai

THE
LEADERSHIP

TEACHING STAFF
CIS LAO CAI

Một chương trình giảng dạy toàn diện yêu cầu một đội ngũ giảng viên chất lượng tương xứng để có thể trợ giúp tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh.

Sự ảnh hưởng này không chỉ nằm ở việc giảng dạy chuyên môn, mà quan trọng hơn, là việc nuôi dưỡng năng lực cốt lõi và sự phát triển về nhân cách con người cho học sinh.

Đề cao lòng tự trọng trong môi trường học tập giúp học sinh gia tăng động lực học hỏi, và giáo dục nhân cách sẽ hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện.

Huynh Quoc Thy

Bachelor of Vietnamese Language and Literature, University of Education in Ho Chi Minh City
Teaching experience: 3 years

Nguyen Thi Hong Nhung

Bachelor of Elementary Education, University of Education in Hanoi City
Teaching experience: 1 year

KATHRYN S. NEUFELD

MSc in EDUCATION SW Minnesota State University Minnesota, U.S.A.
More than 25 years teaching experience

PHILIP DAFYDD HAY

Bachelor of Arts History Major, University of Alberta Edmonton, Canada 2009

KAITLYN MOLO

Cử nhân Giáo dục bậc Tiểu học, Đại học Alberta, 2021

LISA COYNE

Cử nhân ngành Giáo dục, Đại học Alberta, 2015

NICOLE TAPAJNA

Thạc sĩ chuyên ngành Âm ngữ trị liệu tại Đại học Wayne State, Detroit, Michigan, Mỹ

ANNA WOODMAN

Cử nhân Giáo dục, Đại học Concordia Edmonton, 2019

EDUCATION
PROGRAM

Strong early learning programs, a well-developed curriculum, highly qualified and trained teachers, and high standards contribute to students reaching their full potential.

Xem thêm

teacher

QUALITY TEACHERS
TEACHER QUALIFICATIONS

Được đào tạo tốt nhất

Các giáo viên được cấp chứng chỉ của Canada là một trong những giáo viên được đào tạo tốt nhất trên thế giới, họ là những giáo viên giàu tâm huyết đối với học sinh của mình.

Linh hoạt tiếp cận vấn đề

Các giáo viên tại CIS- Lào Cai đều được cấp Chứng chỉ của Bộ Giáo dục Alberta, được đào tạo để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và cách đánh giá học sinh.

Giúp học sinh tư duy sắc bén

Các giáo viên đạt chuẩn Alberta sẽ giúp học sinh luôn tư duy và có khả năng đặt những câu hỏi sắc bén về những gì mà các em đang được học.

Được tôn trọng và chào đón

Các giáo viên đạt tiêu chuẩn Alberta có một môi trường học tập hoà nhập, trong đó sự khác biệt được tôn trọng và được các thành viên trong cộng đồng trường chào đón, chăm sóc, tôn trọng và an toàn.