Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng.

2 Chứng chỉ TESOL từ Hội Nghiên Cứu Giảng Dạy Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh và ATC Canada.

Kinh Nghiệm

4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ