Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Bản tin cập nhật hàng tuần tại CIS Lào Cai bởi học sinh lớp 9 IGCSE

Tuần 2 / Week 2 (08/01 – 12/01)

null

Tuần 3 / Week 3 (15/01 – 19/01)

Tuần 4 / Week 4 (20/01 – 24/01)

Tuần 5 / Week 5 (19/02 – 23/02)

Tuần 6 / Week 6 (26/02 – 01/03)

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford

Sự kiện

CUỘC THI “EM VẼ TƯƠNG LAI” – CÙNG CON VẼ TƯƠNG LAI BÌNH DỊ