Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Bản tin cập nhật hàng tuần tại CIS Lào Cai bởi học sinh lớp 9 IGCSE

Tuần 2 / Week 2 (08/01 – 12/01)

null

Tuần 3 / Week 3 (15/01 – 19/01)

Tuần 4 / Week 4 (20/01 – 24/01)

Tuần 5 / Week 5 (19/02 – 23/02)

Tuần 6 / Week 6 (26/02 – 01/03)

 

 

 

 

Tuần 7 / Week 7(04.03-08.03) Tuần 8 / Week 8 (11.03-15.03)

 

 

 

 

 

 

Tuần 9/ Week 9 (18.03-22.03)

 TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ

Sự kiện

CUỘC THI “EM VẼ TƯƠNG LAI” – CÙNG CON VẼ TƯƠNG LAI BÌNH DỊ