Trình Độ Học Vấn

Cử nhân sư phạm mỹ thuật – trường ĐHSP nghệ thuật Trung ương.

Kinh Nghiệm

8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trung tâm mĩ thuật Tây Bắc, hệ Song ngữ Quốc Tế Bình Minh Sơn La và hệ Quốc tế tại Trường Quốc Tế Canada Lào Cai.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ