Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Ngôn Ngữ Anh – Trường ĐH Phương Đông 2022

Kinh Nghiệm

1 năm kinh nghiệm giảng dạy hệ Quốc Tế tại CIS Lào Cai

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ