Tốt nghiệp

Cử nhân Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, ngành Sư phạm Ngữ Văn

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm giảng dậy: 3 năm

 

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện đã diễn ra

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA LÀO CAI THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG ĐẠI SỨ QUÁN CANADA TẠI VIỆT NAM

Sự kiện

Khởi Động Chương Trình Học Bổng Tài Trí Việt 2022

Báo Lào Cai online

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Báo Lào Cai online

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?