Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Sư phạm Vật lí, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018.

Kinh Nghiệm

5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Albert Einstien – hệ thống Quốc tế Canada tại Tp. Hồ Chí Minh.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford