Trình Độ Học Vấn

Cử nhân sư phạm Toán, Đại học sư phạm Hà Nội.

Kinh Nghiệm

21 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn toán bậc trung học tại thành phố Lào Cai.

Đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ