Trình Độ Học Vấn

Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Framingham State, 2001

Bằng Cử nhân Luật và Xã hội, Đại học California năm 1986

 

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford