Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Sư phạm Vật lí (giảng dạy Vật lí bằng tiếng Anh), Đại học Sư phạm Hà Nội

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford