Trình Độ Học Vấn

Cử nhân danh dự về Văn học Anh, Đại học West of England, 2014

Chứng chỉ giảng dạy chương trình tiếng Anh Cambridge CELTA, 2016

Kinh Nghiệm

6 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành Giáo dục.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford