Môi trường làm việc

Đồng hành cùng bạn
trên con đường chinh
phục thành công.

Các giáo viên đạt tiêu chuẩn có một môi trường học tập hoà nhập, trong đó sự khác biệt được tôn trọng và được các thành viên trong cộng đồng trường chào đón, chăm sóc, tôn trọng và an toàn.

Chúng tôi tin rằng sự thành công của học sinh phần lớn nhờ vào đội ngũ giáo viên có chuyên môn và tâm huyết.

work
environment

Bạn tìm được gì tại CIS?

Vì sao bạn nên
chọn đồng hành
cùng CIS Lào Cai?

Tại CIS Lào Cai, chúng tôi luôn mong muốn là môi trường tạo điều kiện cho toàn thể nhân viên có thể tận dụng hết các khả năng của mình và thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách làm việc cũng như là mang lại giá trị cho cộng đồng địa phương. Hơn nữa, cơ sở vật chất và tiện nghi của trường đảm bảo trải nghiệm làm việc tích cực, tinh thần thoải mái để giáo viên và nhân viên tự do sáng tạo và mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

  • Chế độ phúc lợi & bảo hiểm

    Ở CIS Lào Cai, nhân viên sẽ được cung cấp các chế độ, phúc lợi hấp dẫn cũng như có cơ hội cho con em mình theo học miễn phí hoặc với mức học phí ưu đãi tại trường

  • Cơ hội đào tạo & phát triển kỹ năng

    Nhân viên làm việc ở CIS Lào Cai sẽ được cung cấp các lớp học đào tạo kỹ năng, lớp học cải thiện tiếng Anh

benefits

Cơ hội nghề nghiệp

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ỨNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Nhân Viên Quản Lý Trung Tâm Thí Nghiệm Thực Hành Và Thiết Bị HẾT HẠN 01 Lào Cai 31/05/2024
02 Giáo Viên Khoa Học - Tự Nhiên HẾT HẠN 03 Lào Cai 31/05/2024
03 Cứu Hộ HẾT HẠN 01 Lào Cai 31/05/2024
04 Giáo Viên Tiếng Anh (Người Việt) HẾT HẠN 05 Lào Cai 31/05/2024
05 Giáo Viên Mỹ Thuật HẾT HẠN 01 Lào Cai 31/05/2024
06 Giáo viên Chủ nhiệm Tiểu Học HẾT HẠN 11 Lào Cai 31/05/2024
07 Giáo Viên Markerspaces HẾT HẠN 02 Lào Cai 31/05/2024
08 Giáo Viên Bơi Lội HẾT HẠN 02 Lào Cai 31/05/2024
09 Trợ Giảng HẾT HẠN 11 Lào Cai 31/05/2024
10 Khối Trưởng Chuyên Môn HẾT HẠN 01 Lào Cai 31/05/2024
11 Giáo Viên Toán HẾT HẠN 02 Lào Cai 31/05/2024
12 Giáo Viên Ngữ Văn HẾT HẠN 03 Lào Cai 31/05/2024
13 Giáo Viên Lịch Sử Và Địa Lý HẾT HẠN 02 Lào Cai 31/05/2024
14 Tham Vấn Tâm Lý Kiêm Giảng Dạy Kỹ Năng Sống HẾT HẠN 01 Lào Cai 31/05/2024
15 Giáo Viên Công Nghệ Thông Tin HẾT HẠN 01 Lào Cai 31/05/2024