Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh Nghiệm

6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường phổ thông trong tỉnh Lào Cai.

Các danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

TIN tức LIÊN QUAN

Uncategorized @vi

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Uncategorized @vi

First Day Of School

Uncategorized @vi

First Day Of School

Uncategorized @vi

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ