Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học trường đại học Quảng Nam.

Kinh Nghiệm

7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường tiểu học Quang Trung, thành phố Đà Nẵng.

Các danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận.

TIN tức LIÊN QUAN

Uncategorized @vi

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Uncategorized @vi

First Day Of School

Uncategorized @vi

First Day Of School

Uncategorized @vi

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ