Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường ĐHSP Hà Nội.

Kinh Nghiệm

4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Hà Đông và giảng dạy hệ Quốc tế tại Trường Quốc tế Canada Lào Cai.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ