Trình Độ Học Vấn

Thạc sĩ Lý luận và và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Cử nhân Sư phạm Lịch sử Chất lượng cao, Đại học sư phạm Hà Nội
Chứng chỉ bồi dưỡng tích hợp Lịch sử và Địa lí
Học viên Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Lịch sử

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ