Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học trường đại học Quảng Nam.

Kinh Nghiệm

7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường tiểu học Quang Trung, thành phố Đà Nẵng.

Các danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford