Trình Độ Học Vấn

Cử nhân danh dự về Giáo dục Hỗ trợ

Chứng chỉ Sau đại học về Khoa học Tổng quát và Khoa học về Cuộc sống, 2013

Cử nhân công nghệ về Bảo tồn Thiên nhiên, 2010

Chứng chỉ Bảo tồn Thiên nhiên, 2006 Chứng chỉ về Du lịch, 1999

 

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford