Degree

Bachelor of Elementary Education, University of Education in Hanoi City

Experience

Teaching experience: 1 year

 

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Khởi Động Chương Trình Học Bổng Tài Trí Việt 2022

Uncategorized @vi

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Uncategorized @vi

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Uncategorized @vi

Khởi công xây dựng tổ hợp Trường Quốc tế đầu tiên ở vùng Tây Bắc tại Lào Cai