Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học trường Đại học Hồng Đức.

Kinh Nghiệm

4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Tiểu học tại Thanh Hóa.

6 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình Tiền Tiểu học.

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

First Day Of School

Sự kiện

Cơ hội học tập chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford