Trình Độ Học Vấn

Cử nhân sư phạm Ngữ Văn – Đại học Hải Phòng.

Học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

Kinh Nghiệm

10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại các mô hình trường Công lập, Tư thục tại Hải Phòng.

2 năm giảng dạy chương trình Song ngữ tại The Dewey Schools – Hải Phòng.

TIN tức LIÊN QUAN

Uncategorized @vi

Weekly at CIS Lao Cai by 9 IGCSE students

Uncategorized @vi

First Day Of School

Uncategorized @vi

First Day Of School

Uncategorized @vi

Cơ hội học tập Chương trình BGD-DT Việt Nam kết hợp chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford thông qua môi trường song ngữ