Tốt nghiệp

Thạc sĩ Giáo dục trường Đại học Southwest Minnesota State, Mỹ, năm 2003

Cử nhân Âm nhạc Trường Đại học Brandon, Manitoba, Canada, năm 1982

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm giảng dạy: trên 25 năm

Tìm hiểu thêm: https://kathyneufeldmusic.weebly.com/

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện đã diễn ra

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA LÀO CAI THĂM VÀ LÀM VIỆC CÙNG ĐẠI SỨ QUÁN CANADA TẠI VIỆT NAM

Sự kiện

Khởi Động Chương Trình Học Bổng Tài Trí Việt 2022

Báo Lào Cai online

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Báo Lào Cai online

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?