Degree

– BACHELOR OF MUSIC Brandon University Manitoba, Canada. May 1982

– MSc in EDUCATION SW Minnesota State University Minnesota, U.S.A. May 2003

Experience

Teaching experience: More than 25 years teaching experience

Learn more: https://kathyneufeldmusic.weebly.com/

 

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Khởi Động Chương Trình Học Bổng Tài Trí Việt 2022

Đời sống học đường

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Đời sống học đường

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Đời sống học đường

Khởi công xây dựng tổ hợp Trường Quốc tế đầu tiên ở vùng Tây Bắc tại Lào Cai