Degree

Bachelor of Education Elementary – University of Alberta, 2021

Experience

Teaching experience: 1 year 7 months

Interesting things about herself

Black belt in Taekwondo

TIN tức LIÊN QUAN

Sự kiện

Khởi Động Chương Trình Học Bổng Tài Trí Việt 2022

Đời sống học đường

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Đời sống học đường

Công ty đầu tư 420 tỷ xây dựng trường quốc tế tại Lào Cai là ai?

Đời sống học đường

Khởi công xây dựng tổ hợp Trường Quốc tế đầu tiên ở vùng Tây Bắc tại Lào Cai